Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuvan ja työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelman laatiminen (POKELY)

MDI toteutti loppuvuoden 2020 aikana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen, jossa 1) laadittiin nykytila-analyysi yritysten ja julkisen sektorin työvoimatarpeista sekä saatavilla olevasta työvoimasta, 2) laadittiin ennusteet työvoimatarpeista sekä työvoimasta vuoteen 2025 ja vuoteen 2030 sekä 3) koottiin kuntakohtaiset toimenpidesuunnitelmat.