Pohjois-Karjalan innovaatioympäristöt

Työn tarkoituksena oli Pohjois-Karjalassa toimivien innovaatioalustojen toiminnan aktivointi ja yhteistyön tukeminen, jotka osaltaan mahdollistaisivat vahvemman innovaatioekosysteemin muodostumisen. Aktivointi ja yhteistyön vahvistaminen pitivät sisällään kolme pääteemaa: 1. Asiakas- ja markkinatarpeen ymmärtäminen, 2. Vaikuttavien rajapintojen ja rakenteiden tunnistaminen sekä 3. Luottamuksen rakentaminen, monialaisen osaamisen ja verkostojen jakaminen. Hankinta sisälsi kaksi työpajaa. Lisähankintana toteutettiin lisäksi GreenHub-toimijoille sähköinen kysely, jonka tuloksia esiteltiin omassa työpajassaan.