Pohjanmaan ennakointipilotti

Pohjanmaan liitto käynnisti loppuvuodesta 2017 ennakointipilotin, jossa työstettiin työ- ja elinkeinoelämän tulevia kehityskulkuja. Pilotti loi pohjaa uuden maakunnan pitkän aikavälin tavoitteille ja strategialle. Pilotin tavoitteena oli oppia ennakoimaan yhdessä paremmin tulevaisuutta, olivat signaalit sitten vahvoja tai heikkoja. Ennakointipilotissa toteutettiin ennakkokysely, kaksi työpajaa ja työskenneltiin aktiivisesti Inforgloben verkkoalustalla. Työskentelyn lopputuloksena syntyi kolme skenaariota Pohjanmaan työ- ja elinkeinoelämän kehitykselle.