Pirkanmaan start up -allianssin ennakkovaikutusten arviointi

MDI ohjasi ja fasilitoi Pirkanmaan start up -allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin sekä koosti prosessin, tausta-aineistojen ja vaikuttavuustietojen pohjalta EVA-arviointiraportin allianssin kehitys- toteutusvaiheiden päätöksenteon tueksi. Ennakkovaikutusten arvioinnin tavoitteena oli jäsentää ja selkeyttää startup-allianssin tavoitteita, toimeenpanon vaihtoehtoja, tunnistaa ja arvioida sen vaikutuksia sekä allianssiosapuoliin, startup-ekosysteemiin että laajemmin alueen eri väestö- ja toimijaryhmiin, ympäristöön sekä aluetalouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näin tehtävä ennakkovaikutusten arviointi tuki allianssin päätöksentekoa ja teki siitä läpinäkyvämpää ja kestävämpää.