Pirkanmaan maakuntaohjelman valmistelu ja työpajojen toteuttaminen

MDI toteutti Pirkanmaan maakuntaohjelman valmistelun tueksi valmisteluprosessin, jossa järjestettiin neljä vuorovaikutteista työpajaa maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Työpajojen tulosten pohjalta toteutettiin lisäksi sähköinen kysely maakunnan toimijoille, jolla kerättiin palautetta laajalta joukolta toimijoita työpajoissa syntyneiden ideoiden pohjalta. Tulokset raportoitiin tiiviinä loppuraporttina maaliskuussa 2010.