Pikkukaupunkien innovaatioympäristöjen kehittäminen ja InnoHub-konseptin rakentaminen

MDI antoi tukea maaseutualueiden innovaatioympäristöjen kehittämiseen vuoden 2012 aikana. Ensimmäisessä osassa tuettiin Kaustisen seutua ja Etelä-Pohjanmaan järvialuetta näkemään omat vahvuudet uusin silmin. Samalla terävöitettiin kehittämisen kärkiä. Toisessa osassa rakennettiin maaseutualueille omaa HUB-konseptia. Tavoitteena oli rakentaa pikkukaupungeille omaleimainen HUB-konsepti, joka muodostaa myös kansallisesti kiinnostavan kokonaisuuden. Työn tilaajana oli Frami Oy:n vetämä Innovaatioverkosto.