Pienen kaupungistumisen analyysi (nykytila ja skenaariot) Iisalmeen

MDI teki Iisalmen kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja kolme väestöennustetta vuoteen 2040. Tavoitteena oli kuvata, miten väestönkehitys on jakaantunut Iisalmen sisällä, sekä kuvata koko kunnnan väetönkehityksen kehitystä ja väestönkehityksen dynamiikkaa. Lisäksi tavoitteena oli kuvata tulevaa väestönkehitystä ennusteen sekä skenaarioiden avulla.