Pielisen Karjalan elinkeino-ohjelman päivitys

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, on tilannut MDI:ltä elinkeino-ohjelma päivityksen. Ohjelma ei muutu radikaalisti, vaan nykyiset kärjet metsäbiotalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja luontomatkailu näkyvät myös tulevassa strategiassa. Lisäksi strategiaprosessin aikana etsitään eri toimijoiden kanssa ratkaisuja alueen veto- ja pitovoimatekijöiden parantamiseksi erityisesti nuorten, uusien työntekijöiden ja uusien yrittäjien suuntaan. Elinkeino-ohjelman tunnistettuja kehittämisteemoja ovat toimivien yritysten kasvu ja toimintaedellytysten parantaminen, pienyritysten uudistuminen ja yritysten sijoittuminen, maatalouden kannattavuuden parantaminen sekä matkailualan liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi yhtenä keskeisenä teemana on paikallinen ammatillinen koulutus, työvoiman ammattitaito ja osaaminen, jolloin on tärkeää pystyä vaikuttamaan myös koulutussisältöihin. Strategian valmistelussa hyödynnetään jo tuotettua materiaalia kuten matkailun kehittämissuunnitelmaa 2019-2024, maatalouden kehittämisen sisältöjä opinnäytetyön pohjalta sekä toimivien yritysten kehittämistarpeita kartoittaneiden selvitysten tuloksia. Työssä toteutetaan työpaja helmikuussa ja työ valmistuu maaliskuussa 2020.