Pieksämäen kaupungin strategian arviointi ja uudistaminen

Strategian arvioinnissa kootaan ja analysoidaan dokumentoitu tieto, kerätään näkemyksiä kaupungin sisältä kyselyn avulla ja haastatellaan sidosryhmiä. Lopuksi johtopäätökset validoidaan työpajassa. Strategian arviointi toteutetaan huhti-toukokuun aikana 2021. Strategian uudistaminen tehdään uuden valtuuston aloitettua syksyllä 2021. Strategian uudistamisessa haastetaan strategian perusolettamukset ja lähtökohdat sekä uudistetaan sisällöt sinisen meren strategiakehikon avulla. MDI kokoaa tulevaisuustyöpajan ja strategian sisältöjen haastamisessa tuotetun aineiston yhteen ns. raakadatana. Lisäksi MDI tekee ehdotukset Pieksämäen strategian 2018–2027 sisältöjen tarkentamiseksi.