Palvelut maalle -innovaatioleiri

MDI suunnitteli ja fasilitoi Porvoossa 26-28.11.2018 pidetyn 48 tunnin innovaatioleirin, jonka aikana 46 osallistujaa ideoi, konseptoi ja suunnitteli pilotteja maaseudun lähipalveluille kuudessa ryhmässä. Leirin tavoitteena oli luoda lähipalvelukonsepteja, joissa kunnallisia, maakunnallisia sekä yksityisiä palveluja tuotetaan alueen asukkaiden ja yritysten käyttöön toimijoiden yhteistyönä. Leirillä painotettiin erityisesti digitalisaation sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden mahdollisuuksia.