Palveluinnovaatioiden edistäminen Seinäjoen kaupungin organisaatiossa

MDI teki selvityksen palveluinnovaatioiden edistämisestä Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa. Selvityksessä haettiin sisältöjä palvelutuotannon kehittämiseksi. Selvityksen perusteella Seinäjoen kaupunki täsmentää henkilöstöstrategiaansa ja käynnistää uudenlaisen toimintamallin henkilöstön kannustamiseksi palveluiden ja työyhteisön kehittämiseen. MDI toteutti palvelun yhdessä Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senten kanssa.