Päijät-Häme 2060 skenaariotyö

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuskunnat ovat käynnistäneet Päijät-Hämeen maakunnan rakennemallin ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan. Rakennemallityöllä tähdätään vuoteen 2060. Skenaariotyön tavoitteena on tuottaa kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa ja -skenaariota Päijät-Hämeen maakunnalle käytettäväksi Päijät-Hämeen aluerakenteen mallinnustyön lähtökohtana. Skenaariotyö sisältää mm. kaksi osallistavaa työpajaa sekä osallistavan kyselyn Inclus-työkalulla. Työ valmistuu syyskuun 2021 loppuun mennessä.