Pääkaupunkiseudun innovaatiokeskittymän (INKA) valmistelu

MDI tuki Culminatumia pääkaupunkiseudun innovaatiokeskittymän valmistelun ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2012. Valmistelun käynnistysvaiheen tavoitteena oli kartoittaa pääkaupunkiseudun osaamispotentiaalia ja eri alojen valmistelutilanne sekä kansallinen ja alueellinen valmius innovaatiokeskittymille. Lisäksi käynnistysvaiheen tavoitteena oli innostaa kehittäjät innovaatiokeskittymän valmisteluun pääkaupunkiseudulla. Työssä tehtiin dokumenttianalyysin lisäksi joukko haastatteluita, toteutettiin sähköinen kysely ja järjestettiin valmistelun kick off -tilaisuus. Tammikuussa 2013 MDI järjesti Culminatumin kanssa Finlandia-talolla INKA-leirin ohjelman valmisteluun liittyen. Kolmen päivän aikana leirille osallistui yli 250 tutkijaa ja kehittäjää sekä yritysten ja kuntien edustajaa. Leirin tuloksena syntyi kiteytys metropolialueen INKA-ohjelman valituista teemoista.