Outokaira Tuottamhan ry:n itsearvioinnin sparraus ja strategiapäivien fasilitointi

MDI fasilitoi Outokaira Tuottamhan Leader-ryhmän strategiapäivät, joita ennen toteutettiin kysely ryhmän asiakkaille, hallitukselle ja työntekijöille. Strategiapäivien aikana käytiin läpi ryhmän työn onnistumiset, haasteet sekä kehittämiskohteet.