Oulun UIA -hankehakemus

MDI laati Oulun kaupungille Urban Innovation Action (UIA) EU-hankehakemuksen liittyen teemaan Culture and Cultural Heritage. Hakemuksessa keskeistä oli kaupungin eri organisaatioiden ja yritysten osaamisen tuominen yhteen ja innovatiivisten elementtien korostaminen EU:n hankehaun kriteereihin sopivalla tavalla. MDI muotoili hakemuksen, työsti (n. 5M€) hankebudjetin ja yksityiskohtaisen projektisuunnitelman. MDI myös tuki Oulua sopivien partnerien löytymisessä ja partnerien roolien määrittelyssä.