Oulun Eteläisen strategiatyön sparraus

MDI sparrasi Oulun eteläisiä seutukuntia valmistelemaan ja päivittämään alueen elinvoiman vahvistamiseen liittyvää strategiaa. Työ toteutettiin kevään 2019 aikana kolmen seudullisen työpajan sarjana, minkä lisäksi järjestettiin ydinryhmän sparrausessiot strategian sisältöjen täsmentämiseksi. Strategia ja työ valmistuivat kesällä 2019.