Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen arviointi

MDI toteutti yhteistyössä KPMG:n kanssa Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen arviointia loppuvuoden 2018 aikana sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. OTE -kärkihanke oli yksi Sipilän hallitusohjelman painopistealueita toteuttavista 26 kärkihankkeesta, jossa tavoitteena oli osatyökykyisten aseman vahvistaminen niin, että he joko pysyvät työelämässä nykyistä paremmin tai työllistyvät työmarkkinoille aiempaa tehokkaammin. Arvioinnin fokuksessa olivat erityisesti kärkihankkeen organisoituminen ja toimeenpano, kärkihankkeen projektien ja alueellisten kokeiluhankkeiden muodostaman vaikutuslogiikan tunnistaminen ja kuvaaminen sekä kärkihankkeen tulosten ja vaikutusten tuottaman kontribuutioon arviointi suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimien kaikkien kärkihankkeiden yhteisvaikutuksiin.