Opetustoimen osallistava kehittämisselvitys​

MDI laatii yhdessä FCG:n asiantuntijoiden kanssa Juupajoen kunnalle opetustoimen osallistavan kehittämisselvityksen. Kehittämisselvityksen laadinnan taustalla ovat muutokset väestönkehityksessä ja syntyvyyden lasku, mikä vaikuttaa kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämiseen. Selvityksen tavoitteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja ja ideoita sivistyspalveluiden järjestämiseksi.

Selvitystyössä laaditaan kuvaus Juupajoen kasvatus- ja opetuspalveluiden nykytilasta, kootaan esimerkkejä muiden kuntien tavoista järjestää sivistyspalvelut sekä laaditaan analyysi lasten ikäryhmien toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityksen vaihtoehdoista. Työssä keskeisessä roolissa on kuntalaisten, henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen. Osana selvitystä tullaan mm. toteuttamaan kaikille avoin kysely ja työpaja, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa tyytyväisyydestä sivistyspalveluihin sekä kerätä toiveita ja ideoita palveluiden kehittämiseksi. Työn viimeisessä vaiheessa kuvataan vaihtoehdot kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä arvioidaan näiden vaihtoehtojen vaikutuksia mm. talouden, lasten ja elinvoiman näkökulmasta. Työssä pääpaino on kasvatus- ja opetuspalveluiden tarkastelussa, mutta työssä otetaan huomioon myös muut kunnan järjestämät sivistyspalvelut.​ Lisäksi työssä tarkastellaan yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan