OmaStadi -teemaraksojen fasilitointi

MDI tuki Helsingin kaupungin osallistavaa budjetointia (OmaStadi) fasilitoimalla Zoom-alustalla. Teemaraksa-työpajoihin koottiin eri puolilta kaupunkia samaan teemaan liittyviä kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia, joita käsiteltiin yhdessä alan asiantuntijan kanssa. Teemaraksojen tavoitteena oli, että asiantuntijat ja kaupunkilaiset yhdessä viimeistelevät ehdotukset, jotta ne ovat toteutuskelpoisia ja täyttävät omastadi-kriteerit. MDI fasilitoi ja toimi työpajojen teknisenä tukena.