Oma maakunta -kierros

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät yhteistyössä maakuntien kanssa kevään 2018 aikana Oma maakunta -tilaisuudet kaikissa maakunnissa. Tilaisuuteen kutsuttiin kunkin maakunnan uudistuksen toimeenpanon valmistelussa aktiivisesti mukana olevat eri alojen virkamiehet, luottamushenkilöt ja sidosryhmät. Tilaisuudessa oli mukana asiantuntijoita muutoksen valmistelun keskeisistä ministeriöistä, joita olivat VM, STM, MMM, TEM, YM, SM ja LVM. MDI vastasi Oma maakunta -tilaisuuksissa aamupäivän puheenjohtajuudesta ja vuorovaikutteisesta kyselytunnista. Alueellisiin tilaisuuksiin ilmoittautuvilla oli mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä, joihin ministeriöiden asiantuntijoilta odotettiin vastauksia. Oma maakunta -tilaisuuksien sarja alkoi Seinäjoelta 24.4. ja päättyi Rovaniemelle 8.6.2018.