Nykytila- ja toimintaympäristöanalyysi, Lempäälä

Lempäälän nykytila- ja toimintaympäristöanalyysissa tarkasteltiin Lempäälän kehitystä ja nykytilaa 2010-luvulla tilastojen valossa verrattuna relevantteihin verrokkikuntiin Tampereen seudun ulkopuolelta.