Nykyinen ja tuleva alue- ja väestönkehitys Satakunnassa

MDI tarkasteli Satakunnan väestönkehityksen tilannekuvaa, trendejä tilastoanalyysin perusteella sekä tulevaisuutta väestöennusteen avulla.