Nokian kaupungin elinvoimaisuuden tilannekuva

Nokian kaupunki päivitti elinkeino-ohjelmaansa. Ohjelmavalmistelun tueksi MDI kokosi tuoreimmat tilastotiedot ja teki elinvoima-analyysin koskien erityisesti Nokian yritys-, työllisyys-, vetovoima- ja kuntatalousdynamiikkaa. Analyysin aikajänteenä oli finanssikriisin jälkeinen aika eli vuodet 2008–2017. Analyysi pohjusti elinkeino-ohjelmaa ja siinä tehtäviä painotuksia ja valintoja.