NoICE-hankkeen arviointi

MDI toteuttaa Interreg Botnia-Atlantica ohjelma, Pohjanmaan liiton ja Västerbottenin läänin rahoittaman jäätymisosaamisen kehittämistä edistävän NoICE (Nordic Icing Centre of Expertise)-projektin ulkoisen arvioinnin. Arviointi suoritetaan vaiheittain hankkeen toteutusaikana. Arviointi valmistuu 31.7.2021 mennessä.