Neljän maakuntaohjelman vertaisarviointiprosessin fasilitointi

Varsinais-Suomen liitto yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa toteuttivat maakuntaohjelmiensa arvioinnin liittojen välisenä vertaisarviointina. MDI:n tehtävänä oli huolehtia siitä, että arviointiprosessi käynnistyi ja eteni suunnitellusti, prosessissa syntyi tarvittavaa materiaalia ja että arvioinnin tulokset kuvattiin tiiviissä ja havainnollisessa muodossa. MDI tuki maakuntaohjelmien arvioinnin läpiviemistä (mm. vastaten arviointityöpajojen toteutuksesta sekä arvioitsijoiden sparrauksesta). MDI vastasi myös loppuyhteenvedosta mutta ei osallistunut maakuntaohjelmien sisällölliseen arviointiin.