Neljän maakuntaohjelman vertaisarviointiprosessi

Varsinais-Suomen liitto yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa ovat päättäneet toteuttaa maakuntaohjelmiensa arvioinnin liittojen välisenä vertaisarviointina. MDI:n tehtävänä on huolehtia siitä, että arviointiprosessi käynnistyy ja etenee suunnitellusti, prosessissa syntyy tarvittavaa materiaalia ja että arvioinnin tulokset kuvataan tiiviissä ja havainnollisessa muodossa. MDI tukee maakuntaohjelmien arvioinnin läpiviemistä (mm. vastaten arviointityöpajojen toteutuksesta sekä arvioitsijoiden sparrauksesta). MDI vastaa myös loppuyhteenvedosta mutta ei osallistu maakuntaohjelmien sisällölliseen arviointiin.