Naisnäkökulmasta lisäarvoa kuntien elinvoimapolitiikkaan -pilotin toteutus

Naisnäkökulmaa Kainuun elinvoimapolitiikkaan-kokeilu oli edistyksellinen aluekehityksen pilotti, jossa selvitettiin juurisyitä naisten väestökehitykselle. Pilotissa osallistettiin naisia raadeissa, toteutettiin viestinnän sisällöntuotantoa, koottiin naisten näkemystä elinvoimapolitiikkaan, selvitettiin Kainuun veto- ja lumovoiman edellytyksiä ja sitä, voisivatko Kainuu-taustaiset nähdä itsensä vielä monipaikkaisina kainuulaisina.