NääsMaas Part 2

Tampereen alueella kokeillaan usean urheiluseuran yhteistä liikkumispalvelua lapsille ja nuorille. Vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana kehitetyssä NääsMaaS-harrastuskyytipalvelussa järjestetään yhteiskuljetus lapsille koululta harrastusten pariin ja harrastuksista takaisin koululle. Palvelua kokeiltiin ensimmäisen kerran joulukuussa (10.12. ja 12.12.2019 ja kokeilua laajennettiin tammikuussa 2020 alkaneeseen testijaksoon. Kokeilussa on ollut mukana n. 130 junioria. Toimivaa mallia kehitetään kokeillen ja tavoitteena on kehittää palvelu laajempaan käyttöön. Harrastuskyytikokeilua koordinoi kevään ajan 2020 MDI Public Oy ja WSP Finland Oy. Kuljetuspalvelun organisoi ja subventoi pilottivaiheessa Tampereen kaupunki sekä Ympäristöministeriö. Kuljetuksista vastaa Tuomi Logistiikka Oy ja palvelun teknologiasta Kyyti Group Oy ja Intoit Oy.