Naantalin osa-alueittainen nykytila-analyysi ja väestöskenaariot

MDI teki Naantalin kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja kolme väestöennustetta vuoteen 2040. Tavoitteena on kuvata, miten väestönkehitys on jakaantunut Naantalin sisällä, sekä kuvata koko kunnnan väetönkehityksen kehitystä ja väestönkehityksen dynamiikkaa. Lisäksi tavoitteena on kuvata tulevaa väestönkehitystä ennusteen sekä skenaarioiden avulla.