Myllypuron kampuksen elinkeinopoliittinen suunnitelma

MDI auttoi Metropolia ammattikorkeakoulua Myllypuron kampuksen paikallista elinkeinopoliittista hyödyntämistä koskevan suunnitelman laatimisessa. Suunnitelman tavoitteena oli maksimoida Myllypuron kampuksen paikalliset elinkeinopoliittiset vaikutukset Itä-Helsingin alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Elinkeinopoliittinen suunnitelma oli samalla kumppanuusstrategia. Kampuksen elinvoimavaikuttavuus syntyi vuorovaikutuksessa lähiympäristön toimijoiden kanssa. Paikalliset yritykset olivat kumppaneista tärkeimmät. Keskeisiä kumppaneita olivat myös paikalliset kansalaisjärjestöt ja asukkaat, kaupungin virastot ja liikelaitokset. Työ valmistui helmikuussa 2017.