Muutoskitkasta elinvoimaa Sastamalaan

Sastamala pyrkii kääntämään muutoskitkan elinvoimaksi. Työ sisälsi kaikkiaan kuusi kokonaisuutta: yhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa; elinvoimapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja kokeilut; kaupungin johtamisen kehittäminen uudessa tilanteessa; kaupungin prosessien tarkistaminen ja kehittäminen; perhepalveluverkoston kehittäminen sekä elinvoimamittarin kehittäminen. MDI:ltä oli mukana laaja joukko asiantuntijoita sekä toimistoilta että neuvonantajaverkostosta. Lisäksi työssä oli mukana Jouko Luukkonen LGR-Consulting Oy:stä. Työ jatkui vuoden 2018 loppuun asti.