Moreeni-Rastikangas-työpajatoteutus

MDI toteutti Linnan kehitys Oy:lle työpajan, jonka tarkoituksena oli tukea Moreeni-Rastikangas -yritysalueen kehittämistä. Työpajassa oli mukana laaja osallistujajoukko yrityksiä ja julkissektorin toimijoita. Työpajan pohjalta laadittiin tiivis katsaus ryhmätöiden tuloksista ja tulokset käytiin läpi yhdessä tilaajan kanssa tulospalaverissa.