Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaali Kuhmossa ja Kainuussa

MDI toteuttaa Innolink Researchin kanssa taustaselvityksen koskien monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn potentiaalia Kuhmossa ja Kainuussa. Työ vahvistaa Kainuun aluemarkkinointia. Selvityksen kohderyhminä on kainuulaislähtöiset yli 50-vuotiaat, joilla on iäkkäämpi’ vanhempia Kainuussa, korkeakoulunsa muualla päättävät kainuulaislähtöiset nuoret aikuiset, monipaikkaiset asukkaat/tapahtumakävijät, joila on jokin erityinen suhde Kainuuseen sekä lapsiperheet, joilla on lasten isovanhemmat Kainuussa.