Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaali Kuhmossa ja Kainuussa

MDI toteutti Innolink Researchin kanssa taustaselvityksen koskien monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn potentiaalia Kuhmossa ja Kainuussa. Työ tukee Kainuun aluemarkkinointia. Selvityksen kohderyhminä olivat kainuulaislähtöiset yli 50-vuotiaat, joilla on iäkkäämpiä vanhempia Kainuussa, korkeakoulunsa muualla päättävät kainuulaislähtöiset nuoret aikuiset, monipaikkaiset asukkaat/tapahtumakävijät, joilla on jokin erityinen suhde Kainuuseen sekä lapsiperheet, joilla on lasten isovanhemmat Kainuussa.