MicroNanoBio ekosysteemin konseptointi

MDI toteutti VTT:lle ja Aalto-yliopistolle neljän työpajan sarjan, jonka tuotoksena syntyi konsepti mikro-, nano- ja bio-alojen hedelmälliselle tutkimukselle sekä tieteen ja tiedon hyödyntäjien kohtaamiselle Otaniemessä. Pajoista ensimmäinen ja kolmas oli suunnattu tutkijoille, toisessa ja neljännessä pajassa olivat mukana myös yritykset ja muut kehittäjät. Tuotoksena oli kolme skenaariota MicroNanoBio-ekosysteemiksi Otaniemessä. Työpajasarjan työkieli oli englanti.