Metsätalouden kasvuohjelman valmistelun tilaisuuksien fasilitointi

MDI toteutti Satakuntaliitolle kaksi metsätalouden kasvuohjelman valmistelua tukevaa tilaisuutta. Ensimmäisen oli Satakunnan metsäfoorumi 1.10., jonka teemoina olivat Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen nykytila sekä sivuvirtojen potentiaalinen korkeampaa lisäarvoa tuova käyttö tulevaisuudessa. Toinen tilaisuus ” Elinvoimaa ja lisäarvoa metsiemme sivuvirroista” järjestettiin webinaarina 5.11. MDI vastasi molempien tilaisuuksien vuorovaikutteisista työpajaosuuksista, joissa hyödynnettiin screen.io-työkalua.