Mellunkylän visiotyö

MDI laati yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa visiotyön Mellunkylän alueelle. Visiotyön tarkoituksena oli kuvata Mellunkylän (Kontulan ja Mellunmäen alueen) uudistumista. Mellunkylä on yksi Helsingin nk. alueuudistuskohteista Malmin ja Malminkartanon ohella. Mellunkylään suunnitellaan täydennysrakentamista ja muun muassa merkittäviä uusia raideyhteyksiä. Visiointia ja toimenpidesuosituksia laadittiin kahden eri skenaarion (maltillinen ja nopea kasvu) pohjalta. Raportti: https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2020-11/mellunkylan_visio_2035.pdf