Matalapalkkatyön kasvu ja suomalainen sosiaaliturva

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmisteluhanke, TOIMI-hanke, tuotti tietopohjaa perusturvan nykytilan ja tulevien ratkaisujen vaihtoehtojen kartoituksella. Yksi työmarkkinoiden keskeisistä käynnissä olevista muutoksista on samanaikainen vaativien työtehtävien ja matalapalkkaisen työn lisääntyminen. Erityisesti matalapalkkatyön lisääntyminen johtaa uudenlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Matalapalkkatyön yhdistäminen asumisen tukemiseen, työmarkkinatukeen ja toimeentulotukeen vaatii uudenlaista tarkastelua. MDI osallistui Oxford Research Oy:n kumppanina VN TEAS -selvitykseen, jossa tarkasteltiin matalapalkkatyön kasvun vaikutuksia suomalaiseen sosiaaliturvaan. Työssä kerättiin aineistoa verrokkimaista ja analysoitiin kansainvälisten esimerkkien pohjalta matalapalkkatyön lisääntymisen vaikutuksia Suomessa. Työ valmistui tammikuussa 2019 ja tulokset julkaistiin helmikuussa.