Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

MDI oli mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn vetämässä VNTEAS-tutkimuskonsortiossa, joka toteutti analyysin massadatan käytöstä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa päätöksentekoa palvelevaa tietoa massadatan taloudellisista vaikutuksista ja liiketoimintapotentiaalista eri toimialoilla. Omadatan toimintamallien kehittäminen on yksi tärkeä askel paremmin toimivan digitaalisaatiomaiseman luomiseksi. Omadata-ekosysteemi vaatii toimiakseen luotettavan tiedonvaihdon eri osapuolten välillä. Näiltä osin hanke kytkeytyi kuuden suurimman kaupungin (nk. kuutoskaupungit) yhteisen, laajamittaisen alueellisen kehittämisen 6Aika-strategian Avoimen datan kärkihankkeeseen. Hanke valmistui joulukuussa 2015.