Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 ennakkoarviointi

MDI teki vuosina 2014–2020 toteutettavan rakennerahasto-ohjelman ennakkoarvioinnin. Arvioinnin kohteena oli tuleva Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014−2020, jolla toteutetaan Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Arvioitsijan tehtävänä oli tehdä sekä tutkimuksellista ohjelman arviointia että tukea konsultatiivisesti ohjelman valmistelua. MDI tuotti sekä kansallisille että alueellisille toimijoille informaatiota valmistelun tueksi, arvioi kriittisesti esitettyjä toimia sekä teki ehdotuksia ohjelman laatijoille. Ennakkoarviointi valmistui tammikuussa 2014.