MAL-verkoston arviointi

Kansallinen Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen kehittämisverkosto eli MAL-verkosto on 17 kaupungin ja kaupunkiseudun ja keskeisten sidosryhmien välinen yhteistyöverkosto, joka on toiminut reilun 10 vuoden ajan.
MAL-verkoston koordinaatio yhteensovittaa yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa jäsenkaupunkien, seutujen ja yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita sekä toimii alustana valtion ja seutujen väliselle kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle ajankohtaisissa MAL-kysymyksissä. Arviointityön tarkoituksena on tehdä uusi tilannekuva ”jatkuvan kehitysideologian” mukaisesti ja arvioida MAL-verkoston toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja ennen kaikkea toiminnan dynamiikkaa ja uudistamista muuttuvassa toimintaympäristössä jäsenverkoston tarpeita huomioiden. Arviointi valmistuu joulukuun 2020 puoliväliin mennessä ja työn tilaajana on Tampereen kaupunkiseutu.