MAL-verkoston arviointi

MDI arvioi kansallisen MAL-verkoston toimintaa. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto (www.mal-verkosto.fi). Vuodesta 2012 MAL-verkosto on jatkanut yhteistyöfoorumina 16 kaupungin ja kaupunkiseudun, valtionhallinnon ja kuntaliiton sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä. Työssä keskityttiin verkostomaisen toiminnan onnistumisen arviointiin ja sparrataan ajatuksia toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi. Arviointi valmistui syyskuun 2015 alussa.