MAL 2023 Tulevaisuustarkastelut HSL:lle

Työ sisältää HSL:lle kuvauksen vuoteen 2060 asti ulottuvan tulevaistarkastelun ja skenaarioiden laadinnasta. Työtä hyödynnetään MAL 2023 -suunnitelman vision ja tavoitteiden muodostamiseen sekä erityisesti pitkän aikavälin 2060 ja keskipitkän aikavälin 2040 suunnitteluun. Työn tavoitteena on muodostaa käsitys maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen vaikuttavista toimintaympäristön muutostekijöistä pitkällä aikatähtäimellä (vuoteen 2060), laatia sen pohjalta rajallinen määrä (3-5) erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja luonnostella niihin johtavia kehityspolkuja. Tarkastelut ja skenaariot tuottavat näkemyksiä suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Työ valmistuu syyskuun loppuun 2021 mennessä. Työ toteutetaan yhteistyössä WSP Finlandin kanssa.