Maksuttoman esiopetuksen laajentamisen vaikutukset

Tampereen kaupunkiseudun 5-vuotiaiden maksutonta esiopetusta koskevassa selvityksessä kuvattiin kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytila, arvioitiin ja kehitettiin kuntien esiopetuksen toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta sekä arvioitiin 5-vuotiaiden maksuttoman oppivelvollisuutta edeltävän
(velvoittavan) esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Lisäksi kuvattiin seudulliset esiopetuksen järjestämisen yhteistyöteemat.