Maatilojen energiaohjelman arviointi

MDI teki vaikuttavuusarvioinnin maatilojen energiaohjelmasta. Arviointi kohdistui vuosiin 2010–2014 ja sen tarkoituksena oli tuottaa kokonaisnäkemys ohjelman toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi arvioinnin pohjalta muotoiltiin kehittämisehdotuksia, kun energiatehokkuussopimusjärjestelmää uudistetaan tulevina vuosina. Työ valmistui lokakuussa 2015.