Maaseutuverkostoyksikön ja maaseutuviraston kehittämispäivä

Maaseutuverkostoyksikkö muutti vuoden 2014 alussa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudesta Maaseutuvirastoon. MDI järjesti yhdistyvien organisaatioiden henkilöstölle kehittämispäivän, jonka aikana keskusteltiin muutoksen tuomista mahdollisuuksista. Samalla tuoreelle työyhteisölle mietittiin yhteisiä pelisääntöjä.