Maaseutuverkoston toiminnan sparraus

Maaseutuverkosto pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan maaseudun kehittämisohjelman toteutusta alkaneella ohjelmakaudella (2014 – 2020). MDI sparrasi Maaseutuverkostoa toimintasuunnitelman laatimisessa, verkostotyön organisoimisessa ja alueellisen toimijaverkoston kokoamisessa. Työ sisälsi verkostokoulutuksen ja työpajan sekä maaseutuverkostopäivän suunnittelun ja taustatyön. Työ valmistui maaliskuussa 2015.