Maaseutuverkoston alueelliset verkostopäivät

MDI toteutti loppuvuoden 2015 aikana kuusi maaseutuverkoston alueellista verkostopäivää. Päivien tavoitteena oli koota maaseudun kehittäjät alueilta aktiiviseksi ja tavoitteelliseksi verkostoksi, joka osaltaan vauhdittaa ja tukee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toteuttamista. MDI toteutti verkostopäivät Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Työn tilaajana oli Maaseutuviraston maaseutuverkostopalvelut.