Maaseuturahaston vaikuttavuus Lapissa -selvitys

MDI toteuttaa Lapin Leader-ryhmien (Leader Outokaira, Leader Tunturi-Lappi, Leader Pohjoisin Lappi, Peräpohjolan Leader sekä Posion osalta Koillismaan Leader) ja ELY-keskuksen yhteisen vaikuttavuusselvityksen, jonka tarkoituksena on arvioida yleishyödyllisten kehittämishankkeiden vaikutus lappilaisten ihmisten arkeen, hyvinvointiin, sekä viihtyvyyteen maaseudulla. Selvityksen tiedonkeruu perustuu seuranta- ja indikaattoriaineistoihin, kolmeen kyselyyn sekä asiantuntijahaastatteluihin.