Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman laatimisen tuki

MDI tukee Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021 – 2027 laatimisprosessissa fasilitoimalla osallistavia työpajoja sekä ohjelman kirjoitusleiriä. Lisäksi tuetaan Maaseutuparlamentin onnistunutta toteutusta työpajojen vetäjien fasilitointikoulutuksen avulla.