Maakuntapalveluiden tulevaisuuskuva Kymenlaaksossa

MDI sparrasi Kymenlaakson liittoa maakuntapalveluiden tulevaisuuskuvan laadinnassa. Maakuntapalvelujen projektiryhmässä olivat edustettuina liitto, ELY-keskus, pelastuslaitos, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, maaseutupalvelut sekä henkilöstöjärjestöt. Maakuntapalveluiden projektiryhmän tehtävänä oli uudelle maakunnalle tulevien ns. non-sote-palvelujen valmistelu ja kehittäminen. Työskentely tapahtui yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamisen kautta, mistä peruuteltiin lähemmäs nykypäivää. Lopuksi laadittiin kuva siirtyvistä palveluista ja tehtävistä, jonka pohjalta valmisteltiin uudet, yhteiset toimintamallit. Työssä toteutettiin kolme työpajaa ja se valmistui kokonaisuudessaan lokakuussa 2016.