Maakunnallisen matkailustrategian valmistelun fasilitointi ja työpajatyöskentely

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen kolmanneksi suurin matkailumaakunta yöpymisten määrällä mitattuna Lapin ja Uudenmaan jälkeen. Alueella on kolme vahvaa matkailukeskittymää – Kalajoki, Oulun seutu ja Koillismaa. Pohjois-Pohjanmaan liitto päivitti alueen matkailustrategiaa vuoteen 2020. MDI veti strategian päivitykseen liittyvän työpajan ja haastoi nykyisen strategian valinnat Hotelli Iso-Syötteessä 9.10.2014. Työpaja järjestettiin alueen matkailuparlamentin kokouksen yhteydessä ja siihen osallistui noin 50 matkailun kehittäjää ja alan yrittäjää.